PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

İSMMMO VE TÜRMOB’DA İKTİDAR OLACAĞIZ… ŞİMDİ TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ ZAMANI.!! Değerli Meslektaşlar; Bizler ülkemizin,mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çıkarlarını savunmak ve daha iyi bir gelecek yaratmak adına yıllardan beri mücadele veriyoruz.Bu süreçte ULUSAL MUHASEBECİLER BİRLİĞİ adı altında örgütlendik. Hiç bir baskıdan yılmadık. Eğilip bükülmedik. ”Ülke olmadan ne meslek ne de meslektaş olur” şiarına sıkı sıkıya bağlı kalarak ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden iç ve dış güçlerin karşısında durduk.Mesleğimizin ve meslektaşımızın onurunu ayaklar altına almaya çalışanlara ve bu duruma sessiz kalan Odalar ile TÜRMOB’un yönetim erkini elinde tutanların basiretsizliklerine karşı kararlılıkla mücadele ettik. Oda seçimlerine katıldık. TÜRMOB genel kurullarına katıldık. Eleştirilerimizi ve çözüm önerilerimizi cesaretle dile getirdik. Her zaman müzakereci, mücadeleci ve müdahaleci bir yönetim anlayışının hakim olması için çalıştık.Kurumlarımızın yöneticiler için geçim kapısı olmaktan çıkarılmasını,buraların ticarethane mantığı ile yönetilmemesini savunduk.Sorunların çözümünde tabanının söz ve karar sahibi olmasının biricik başarı yöntemi olduğuna inandık. Gelinen noktada; mücadeleye yeni bir ivme kazandırmak ve yukarda belirttiğimiz düşünceleri hayata geçirmek için kurumlarımızda iktidar olmak istiyoruz. Meslek için tek çıkış yolu budur.Çünkü: 1-Odamızın ve TÜRMOB’un kuruluşundan bu yana 26 yıldır yönetimde bulunanların sorunlarımızı çözemediği ortadadır. 2-Son iki dönemdir yönetimlere ortak olan Meslekte Birlik Grubunun yönetim anlayışı itibarı ile büyük(!) ortağından hiçbir farkı olmadığı bu süreçteki tutumları ile ortaya çıkmıştır. 3-Bu iki grubun arasındaki çekişme meslek ve meslektaş odaklı değildir. Tüm çabaları sahnede kimin baş rol oynayacağı ve kimin daha fazla koltuk kapacağı üzerine kurgulanmıştır. 4-Bina yapmış olmayı, eğitim faaliyetlerini kendi başarı hanelerine yazarak oy avcılığı yapmaktadırlar.Gerçeği çarpıtmaktadırlar.Bu kadar büyük bütçeler bizim paralarımızla oluşuyor.Bizim paralarımızla eğitim yapılıyor.Ücretsiz ve verimli olması gereken bu eğitimler; maalesef geniş kalabalıkların bir araya toplandığı şovlara dönüştürülmüştür.Eşitlik esasına dayanmamakta ve bir avuç elit kesimin lüks otellerde dinlencesi şeklinde tezahür etmektedir.Ayrıca AKADEMİ v.s adı altında paralı hale getirilmiştir. 5-Bağımsız denetim meselesinde başarısızlığa uğramışlardır. KGK ne isterse o olmaktadır. TÜRMOB’un eğitimlerini kabul ettiremedikleri gibi KGK nun eğitim programına tabi olmuşlar ve bunun duyurusunu üstlenmişlerdir. 6-Meslektaşlar arasında ayırım yapmaktadırlar. Eski-yeni,genç-yaşlı meslektaş vasıfları bunlar sayesinde literatüre sokularak meslektaşlar arasındaki dayanışma ve birlik ruhu yara almaktadır.Oy avcılığı uğruna bu tehlikeli oyunu sahneye koymaktan çekinmemişlerdir. 7-Sorunların siyasi iktidardan kaynaklandığı gerçeğini bile anlamsızlaştırmışlardır. Mücadele ediyor algısı yaratmışlar ancak siyasi iktidarla aralarını her zaman iyi tutmuşlardır. 8-Halk için muhasebe perspektifleri hiçbir zaman olmamıştır. Muhasebe ve denetim denilince akıllarına Çok Uluslu Şirketler ve bunların bizim gibi ülkelerde kendi çıkarlarını korumak adına dayattığı kavram ve kurallar gelmektedir. 9-Denetimin yabancılaştırılmasına karşı çıkmamışlar aksine ülkemizde hukuksuz bir şekilde faaliyet gösteren yabancı denetim tekellerini meşru kabul etmişlerdir. Ülkemizde denetimin % 80’ini elinde bulunduran ve uluslararası merkezlerin çıkarlarını koruyan bu firmaları meslektaşlarımıza örnek(!) göstermişlerdir. 10-Oportünizmin doruklarında dolaşmaktadırlar. Ülkemiz bölünmek istenirken, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bütün kârlı ve tekel niteliğindeki kurum ve kuruluşlar haraç mezat satılırken,sıcak paracı-kara paracı borçlanma ekonomisi ile ülkemiz üretmeyen, ithalata dayılı bir tüketim ekonomisi sarmalına sokulmuşken hiç sesleri çıkmamaktadır.Bu konuda gelebilecek eleştirileri önlemek adına toplum mühendisliği yaparak “ Biz siyaset yapmıyoruz,ekmeğimizin peşindeyiz” şeklinde bir algıyı meslek camiasında yaymaya çalışmaktadırlar. 11-Kurumlarımızı etkisizleştirmişlerdir. Sessiz ve tepkisiz kurumlar meslektaşları savunma kararlığını kaybetmiş ve meslek mensupları çok çeşitli devlet kurumlarının ücretsiz memurları haline gelmiştir. 12-3568 sayılı yasadan kaynaklanan ve özünde anti demokratik olan TÜRMOB başkanlığı meselesini de 5/4 yönetim paylaşımı meselesini de kendi çıkarları için kullanmaktadırlar.Bu güne kadar TÜRMOB yönetimlerini (YMM başkan ve YMM yöneticiler dahil) kendileri belirlemişlerdir.Bu şekilde seçilen YMM’lerin hangi konularda belirleyicilerle ters düştüklerine dair somut bir olay ortada yoktur.5/4 meselesi çözülmelidir.Ancak bu durum yöneticiliği meslek haline getirenlerin kendilerine yeni bir alan açmak ,bir koltuktan kalkıp diğer koltuğa oturmak için kullandıkları bir araç haline getirilmemelidir.Bu yönüyle samimiyetsizdirler. 13-3568’e dayalı tek tebliğ taslağının geri çektirilmesi gerekir. Bu mücadeleye önderlik etmesi gerekenler taslağın şurası burası diyerek vakit geçirmekte,kapalı kapılar arkasında kimsenin bilmediği görüşmeler yaparak ve bir takım sözler vererek ciddi bir tutum almamaktadırlar. 14-Tahsilat sorunu devam etmektedir. Çözüm adına ortaya koydukları E-Sözleşme yazılımı meslektaşlarımızı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır.Nitekim geniş bir meslektaş kitlesi bu projeye tepki göstermiştir.Ben yaptım oldu mantığından hareketle yapılan iş en sonunda meslektaşın direncine sebep olmuştur. Değerli Meslektaşlar; Bu gerçekler hepinizce bilinmektedir. Yakıcı soru şudur: Bu sorunları nasıl çözeceğiz? En başta da belirttiğimiz üzere çözüm için öncelikle kişisel ikbal ve rant temelinde devam eden mevcut yönetim anlayışına son verilmelidir. Mücadele kaçkınlarından ve iktidar yorgunlarından kurtulmalıyız. Bu mümkündür. Yeter ki el birliği gönül birliği içinde hareket edelim.Hiç kimseyi ötekileştirmeden,ayrıştırmadan,siyasi düşünce farklılıklarını öne çıkarmadan,genç-yaşlı demeden en geniş kesimleri bir araya getirerek yarınlara güvenle bakabileceğimiz şartları yaratabiliriz. Ulusal Muhasebeciler Birliği örgütlenmesi ile engin deneyimler kazanan gurubumuz yukarıda belirttiğimiz en geniş kardeşlik ortamını yaratmak, her düşünceden meslektaşı bağrında toplamak görevini önüne koymuş, Ulusal Muhasebeciler Birliği’nin ilke ve değerlerini de koruyarak adını TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLiĞİ(TMB) olarak değiştirmiştir. Türkiye Mali Müşavirler Birliği olarak sizlerden İSMMMO ve TÜRMOB iktidarını talep ediyoruz.2016 seçimlerinde iktidara gelirsek; -V.U.K.nunu değiştirtmek suretiyle mükerrer 227. maddeyi kaldırtacağız. -3568 sayılı yasayı meslek kesimleri arasında hakkaniyet sağlayacak şekilde ve meslektaş aleyhine düzenlemelere son verecek şekilde değiştirteceğiz. -3568 sayılı yasaya ücretlerin bankadan yatması veya muhtasar beyanname üzerinden ödetilmesine yönelik hüküm koydurtarak tahsilat sorunu çözeceğiz. -Tıpkı Avukatlık Kanununda olduğu gibi 3568 sayılı yasa değişikliği ile YARDIMLAŞMA SANDIĞI kuracağız. -Sosyal tesisler ve huzur evleri kuracağız. -Eğitimi yeniden planlayacağız ve tamamen parasız hale getireceğiz. -Meslektaşlara yeni iş alanları yaratacağız. -Kurumlarımızı yöneticiler için geçim kapısı yapmayacağız. Yüksek huzur haklarına son vereceğiz. -Gider esasına dayalı bütçeler hazırlayacağız. Kurumlarımızı ticarethane mantığı ile yönetmeyeceğiz. -KDV oranını %8’e indirteceğiz. KDV ’yi tahsilat esasına bağlatacağız. -Yabancı denetim tekelleri ile mücadele edeceğiz. Bunların ülkemizdeki haksız rekabetine son vereceğiz. -Bağımsız Denetim sürecine müdahale edeceğiz. Söz veriyoruz.! Saygılarımızla TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ (TMB) Yürütme Kurulu Oktay Yeşilyurt Belma Sabuncu Başkan Sekreter