PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

ODAMIZDA RANTÇI YÖNETİM ANLAYIŞINA SON VERMELİYİZ!

 B Ö Y L E G İ T M E Z! 

Değerli Meslektaşlar; İSMMMO kurulalı otuz yıl oldu.Bu süreçte mesleğimiz ve meslektaşımız hep kaybeden olmuştur.Yönetim sorumluluğunu üstlenenler süreci iyi yönetememişler ve küçük kazanımlara karşılık büyük kayıplara sebep olmuşlardır. Bu olumsuz ve onur kırıcı tabloyu değiştirmek için bizler ülkemizin, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çıkarlarını savunmak ve daha iyi bir gelecek yaratmak adına yıllardan beri mücadele veriyoruz. Hiçbir baskıdan yılmadık. Eğilip bükülmedik. ”Ülke olmadan ne meslek ne de meslektaş olur” şiarına sıkı sıkıya bağlı kalarak ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden iç ve dış güçlerin karşısında durduk. Mesleğimizin ve meslektaşımızın onurunu ayaklar altına almaya çalışanlara ve bu duruma sessiz kalan Odalar ile TÜRMOB’un yönetim erkini elinde tutanların basiretsizliklerine karşı kararlılıkla mücadele ettik. Her zaman müzakereci, mücadeleci ve müdahaleci bir yönetim anlayışının hakim olması için çalıştık. Kurumlarımızın yöneticiler için geçim kapısı olmaktan çıkarılmasını, buraların ticarethane mantığı ile yönetilmemesini savunduk.Sorunların çözümünde tabanın söz ve karar sahibi olmasının biricik başarı yöntemi olduğuna inandık. 

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ GRUBU olarak gerçeklere sadakatle bağlıyız!Bu anlayışımızın bir gereği olarak karşımızda duran sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEDİLER… 

Odamızın kuruluşundan bu yana 30 yıldır yönetimde bulunanların sorunlarımızı çözemediği ortadadır.Tek yaptıkları şey;tabandan gelen baskılar nedeniyle sorunlarımız hakkında TÜRMOB’a dilekçe yazmak. Dilekçeci olmuşlardır. 

HEPSİ KOLTUK SEVDALISIDIR… Bu seçimlerde Çağdaş Grup, Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu sizlerden oy istiyorlar. Bu üç yapının yönetsel anlayışları sorunludur. Yönetme sorumluluğuna ortak olan bu üç grup yönetim anlayışları ve programları itibariyle birbirinden farklı değildir. Bu gruplar arasındaki çekişme meslek ve meslektaş odaklı değildir. Tüm planları sahnede kimin baş rol oynayacağı ve kimin daha fazla koltuk kapacağı üzerine kurgulanmıştır. 

EĞİTİMLERİ VERİMSİZLEŞTİRDİLER… Eğitim faaliyetlerini kendi başarı hanelerine yazarak oy avcılığı yapmaktadırlar. Bizim paralarımızla eğitim yapılıyor. Ücretsiz ve verimli olması gereken bu eğitimler; maalesef geniş kalabalıkların bir araya toplandığı şovlara dönüştürülmüştür. Eşitlik esasına dayanmamakta ve bir avuç elit kesimin lüks otellerde dinlencesi şeklinde tezahür etmektedir. esas olarak paralı eğitimden yanadırlar. Gerçeği çarpıtmaktadırlar. 

KGK’YA TESLİM OLDULAR… Bağımsız denetim meselesinde başarısızlığa uğramışlardır. KGK ne isterse o olmaktadır. KGK nun eğitim programına tabi olmuşlar ve bunun duyurusunu üstlenmişlerdir. Bağımsız Denetçilik meslektaşlarımız açısından uygulanabilir değildir. Çözüm merciinde olanlar bu durumu görmezden gelmeye devam etmektedir. 

AYIRIMCILIK YAPMAKTADIRLAR… Eski-yeni, genç-yaşlı meslektaş vasıfları bunlar sayesinde literatüre sokularak meslektaşlar arasındaki dayanışma ve birlik ruhu yara almaktadır.Oy avcılığı uğruna bu tehlikeli oyunu sahneye koymaktan çekinmemişlerdir. Meslektaşlar arasında ayırım yapmaktadırlar 

SAMİMİ DEĞİLLER… Yöneticilerin basiretsizliği yanında sorunların siyasi iktidardan kaynaklandığı gerçeğini bile anlamsızlaştırmışlardır. Mücadele ediyor algısı yaratmışlar ancak siyasi iktidarla aralarını her zaman iyi tutmuşlardır. 

YABANCI DENETİM TEKELLERİ’NE KARŞI ÇIKMADILAR… Halk için muhasebe perspektifleri hiçbir zaman olmamıştır. Muhasebe ve denetim denilince akıllarına Çok Uluslu Şirketler ve bunların bizim gibi ülkelere kendi çıkarlarını korumak adına dayattığı kavram ve kurallar gelmektedir. Denetimin yabancılaştırılmasına karşı çıkmamışlar aksine ülkemizde hukuksuz bir şekilde faaliyet gösteren yabancı denetim tekellerini meşru kabul etmişlerdir. Ülkemizde denetimin % 80’ini elinde bulunduran ve uluslararası merkezlerin çıkarlarını koruyan bu firmaları meslektaşlarımıza örnek(!) göstermişlerdir. 

SİYASET YAPMAYACAĞIZ DİYEREK YALAN SÖYLÜYORLAR… Oportünizmin doruklarında dolaşmaktadırlar. Ülkemiz bölünmek istenirken, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bütün kârlı ve tekel niteliğindeki kurum ve kuruluşlar haraç mezat satılırken, sıcak paracı-kara paracı borçlanma ekonomisi ile ülkemiz üretmeyen, ithalata dayalı bir tüketim ekonomisi sarmalına sokulmuşken hiç sesleri çıkmamaktadır.Bu konularda gelebilecek eleştirileri önlemek adına toplum mühendisliği yaparak “ Biz siyaset yapmıyoruz,ekmeğimizin peşindeyiz” şeklinde bir algıyı meslek camiasında yaymaya çalışmaktadırlar.Ekmeğimizi,emeğimizi savunmak için de siyaset yapmak gerekir. Ülkemiz ve mesleğimiz adına siyaset yapmak yanlış değildir. Yanlış olan Partiler adına siyaset yapmak ve kurumlarımızı siyasi partilerin arka bahçesi yapmaktır. 

UZLAŞMACILIK EDEBİYATI YAPARAK TESLİM OLUYORLAR Meslek mücadelesinde esas olan; doğru bir önderlik altında haklı zeminde kitlesel meşru eylemler yapmaktır. Ancak mücadele süreçlerinde taraflar arasında uzlaşmalar da olabilir.Sorunları uzlaşmalar yolu ile çözmeye çalışırken kitlesel gücünüzü karşı tarafa hissettirmeniz gerekir.Bu gücü hissettirdiğiniz oranda eşitlik esasına dayanan uzlaşmalar yapabilirsiniz. Yönetimde bulunan grupların uzlaşmadan anladığı teslimiyet’tir. Meslektaşın kitlesel gücüne güvenmek diye bir meseleleri yoktur. Sizi yalanla besliyorlar. Kavgacı(!) değiliz mesajı verebilmek adına uzlaşma türküleri söylüyorlar.Gerçeği saklıyorlar ve maske takıyorlar.Kavgacı lafını mücadeleden kaçmak için paravan olarak kullanıyorlar.Uzlaşma lafını öne çıkararak teslimiyetlerine kılıf hazırlıyorlar. ÜCRETSİZ MEMUR OLDUK… Kurumlarımızı etkisizleştirmişlerdir. Sessiz ve tepkisiz kurumlar meslektaşları savunma kararlığını kaybetmiş ve meslek mensupları çok çeşitli devlet kurumlarının ücretsiz memurları haline gelmiştir.

 5/4’TE İSTİSMARCILIK YAPARAK YENİ KOLTUK ARIYORLAR 3568 sayılı yasadan kaynaklanan ve özünde anti demokratik olan TÜRMOB başkanlığı meselesini de 5/4 yönetim paylaşımı meselesini de kendi çıkarları için kullanmaktadırlar. Yıllardan beri TÜRMOB yönetimlerini (YMM başkan ve YMM yöneticiler dahil) kendileri belirlemektedirler. Bu şekilde seçilen YMM’lerin hangi konularda belirleyicilerle ters düştüklerine dair somut bir olay ortada yoktur.5/4 meselesi çözülmelidir.Ancak bu durum yöneticiliği meslek haline getirenlerin kendilerine yeni bir alan açmak ,bir koltuktan kalkıp diğer koltuğa oturmak için kullandıkları bir araç haline getirilmemelidir.Bu yönüyle samimiyetsizdirler. 

TAHSİLAT SORUNU DEVAM ETMEKTEDİR… Tahsilat sorunu devam etmektedir. Çözüm adına ortaya koydukları E-Sözleşme yazılımı meslektaşlarımızı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Tahsilat sorunu yasal tedbirlerle çözülecek bir sorundur.Yasal tedbirlerin sağlanması için hiçbir çabaları yoktur.

 NİSPİ AİDAT HUKUKSUZLUĞU! Mahkeme kararı ve Danıştay onayı ile yıllardan beri meslektaştan tahsil edilen nispi aidatların kanunsuz olduğu ve uygulanamayacağı kesin olarak karara bağlanmıştır. Hukuka aykırı davranarak hala daha meslektaşların borç hanelerine nispi aidat tahakkuk ettirilmektedir. 

HESAP VERMEKTEN KAÇINMAKTADIRLAR Ne genel kurullara sundukları ne de odanın sitesinde yayınlanan bilanço ve gelir tablolarında anlaşılabilir açıklamalar yoktur. Hatta sitedeki tabloların dip notları hiç yoktur. Yönetime yazılı olarak yaptığımız başvuruda; başkan ve üyelere, kurullara, danışman kadrolara, kilit personele aylık ve yıllık bazda ödenen huzur hakkı, ücret vb. miktarlarını, satın alma giderlerini sorduk. Bize verdikleri yazılı cevapta; KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NA AYKIRI OLDUĞUNDAN SORULARIMIZA CEVAP VEREMEYECEKLERİNİ ifade ettiler. Odamız ticarethane değildir bizim paralarımızla ödemeler yapılmaktadır ve sorduğumuz konular mutlaka açıklanmaya muhtaçtır. Hal böyle iken Kanun’un arkasına saklanarak hesap vermekten kaçınmışlardır. 

MÜCADELE KAÇKINLARINDAN VE İKTİDAR YORGUNLARINDAN KURTULMALIYIZ ! Değerli Meslektaşlar; Bu gerçekler hepinizce bilinmektedir. Yakıcı soru şudur: Bu sorunları nasıl çözeceğiz? En başta da belirttiğimiz üzere çözüm için öncelikle kişisel ikbal ve rant temelinde devam eden mevcut yönetim anlayışına son verilmelidir. Mücadele kaçkınlarından ve iktidar yorgunlarından kurtulmalıyız. Bu mümkündür. Yeter ki el birliği gönül birliği içinde hareket edelim. Hiç kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan, siyasi düşünce farklılıklarını öne çıkarmadan, genç-yaşlı,bağımlı-bağımsız demeden en geniş kesimleri bir araya getirerek yarınlara güvenle bakabileceğimiz şartları yaratabiliriz. TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ (T M B) GRUBUMUZ yukarıda belirttiğimiz en geniş kardeşlik ortamını yaratmak, her düşünceden meslektaşı bağrında toplamak görevini önüne koymuştur. Meslektaşlarımızın ve mesleğimizin çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere İSMMMO ve TÜRMOB’da iktidar olmak istiyoruz. 

Türkiye Mali Müşavirler Birliği olarak sizlerden İSMMMO ve TÜRMOB iktidarını talep ediyoruz. Bu seçimlerde yönetim yetkisini verdiğiniz takdirde; Müşterek ve müteselsil sorumluluğa son vereceğiz V.U.K.nunu değiştirtmek suretiyle mükerrer 227. maddeyi kaldırtacağız Meslek yasasını değiştirteceğiz 3568 sayılı yasayı meslek kesimleri arasında hakkaniyet sağlayacak şekilde ve meslektaş aleyhine düzenlemelere son verecek şekilde değiştirteceğiz Mali İdarenin üzerimizdeki vesayetine son verdirteceğiz. Tahsilat sorununu çözeceğiz. 3568 sayılı yasaya ücretlerin bankadan yatması veya muhtasar beyanname üzerinden ödetilmesine yönelik hüküm koydurarak tahsilat sorunu çözeceğiz. Yardımlaşma Sandığı’nı kuracağız. Tıpkı Avukatlık Kanununda olduğu gibi 3568 sayılı yasa değişikliği ile YARDIMLAŞMA SANDIĞI kuracağız Sandığın finansmanını TÜRMOB fonları ve munzam aidatlarla oluşturacağız. -Sosyal tesisler ve huzur evleri kuracağız. -Eğitimi yeniden planlayacağız ve tamamen parasız hale getireceğiz. Verimlilik esasına dayalı sürekli eğitimler yapacağız. -Meslektaşlara yeni iş alanları yaratacağız. Üretim ekonomisine geçilmesi için mücadele edeceğiz. Yabancı sermayenin ülkemizin ve meslektaşlarımızın çıkarlarına uygun kontrol edilebilir yatırımlar yapmasını talep edeceğiz.Böylece piyasaların canlanmasına ve yeni iş yerlerinin açılmasına çalışacağız. -Meslektaşın ölüm ve hastalık hallerinde kendisinin, ailesinin ve müşterilerinin zor durma düşmelerini engelleyecek yasal düzenlemeler yapılmasına çalışacağız. -Kadın meslektaşlarımızın sorunları için Odamız bünyesinde özel bir Kadın Bürosu oluşturacağız. -Stajyerlerimizin sorunlarını çözeceğiz. Yeni ruhsat alanların ödemek zorunda bırakıldıkları yüksek bedelleri kaldıracağız. -Angaryalara son vereceğiz. -Mali tatil’i gerçek bir tatil haline getireceğiz. -YMM’lerce düzenlenen raporların SMMM/Bağımsız Denetçiler tarafından da düzenlenmesi için çaba sarf edeceğiz - Etik sözleşmesini mutlaka kaldıracağız.,Etik para ile satılamaz. -Kurumlarımızı yöneticiler için geçim kapısı yapmayacağız. Yüksek huzur haklarına son vereceğiz. -Gider esasına dayalı bütçeler hazırlayacağız. Kurumlarımızı ticarethane mantığı ile yönetmeyeceğiz. -KDV oranını %8’e indirteceğiz. KDV ’yi tahsilat esasına bağlatacağız. -Yabancı denetim tekellerinin haksız rekabetine son vereceğiz. -Bağımsız Denetim sürecine müdahale edeceğiz. Haksız ve hukuksuz uygulamalara son vereceğiz..Bağımsız denetim de uygulamaya yönelik sürekli eğitimler vereceğiz. -İş akdi ile(Bağımlı) çalışan meslektaşlarımızın kurumlarımızla ilişkilerini sadece aidat ödeme şeklinde gören yapılanmaya son vereceğiz.Bağımlı çalışanları Odalarımızın üvey evladı(!) statüsünden çıkaracağız..Çalıştıkları işyerlerinde maddi ve sosyal durumlarını güçlendirici tedbirler alacağız. İş akdi ile çalışan meslektaşlara çalıştıkları sektörlerde uzmanlaşma sağlayacak sürekli ve özel eğitimler vereceğiz. 

OY’UN SORUMLULUĞUNDUR! CESUR OL! OY’UNUN ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ KALDIR! MASALCI BABA’LARA İNANMA! HAKİKATİN PEŞİNDEN KOŞ! Değerli Meslektaşlar; Yönetim anlayışı olarak benzeşen koltuk ve rant sevdalılarına prim vermeyin.! Unutmayın: Aynı şeyleri yapanlar farklı sonuçlar alamazlar.!!

 TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ ( T M B )

BASINDAN YAZI, YORUM VE HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

DUYURULAR

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 108099