PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

 

 

ÖZ GÖREVLERİMİZ

· Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet devrimlerine bağlı
· Ülke ve ulusun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan
· Mesleğimizin ve meslek örgütlerimizin bağımsızlığına inanan
· Çalışmalarında üyeleri ile işbirliği yapan, tabanın söz ve karar sahibi
olması ilkesine inanan
· Katılımcı, şeffaf, paylaşımcı, ortaklaşa çalışmaya saygılı
· Mesleğe, emeğe, gençliğe, geleceğe, çevreye saygılı
· Meslek mensuplarının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayan
· Ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlara ilişkin raporlar hazırlayan, bunları kamuoyu ile paylaşan
· Mesleğimizin ve mensuplarımızın onurlu ve saygın bir konuma gelmesi
için çalışan
· Sosyal sorumluluğu yüksek
· Meslek örgütü yöneticiliğini meslek olarak görmeyen mesleki örgüt yapılanmasını oluşturmaktır.POLİTİKALARIMIZ

· SÜREKLİ GELİŞME ÇALIŞMALARI
· KAYNAKLARIMIZI AKILCI KULLANMA
· ÖRGÜTSEL BİLİNÇ VE KÜLTÜRÜ ARTIRMA
· ÖRGÜTSEL KALİTEYİ GELİŞTİRME
        · Üyelerin memnuniyeti
        · Üyelerin beklentilerini karşılayabilme
        · Katılımcı olmak, iyi iletişim kurabilmek
        · Güvenli ve düzenli çalışma ortamı
        · Tüm üyelerin örgütsel kaliteden sorumlu olmalarını sağlamakUFKUMUZ

ÖZ GÖREVİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÜLKEMİZİ, MESLEĞİMİZİ VE
MESLEKTAŞLARIMIZI SAYGIN BİR KONUMA GETİRMEK.DEĞERLERİMİZ

· BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK, TUTARLILIK, DÜRÜSTLÜK
· MEMLEKET, MESLEK VE İNSAN SEVGİSİ
· SÜREKLİ EĞİTİM VE YAŞAM BOYU GELİŞME
· MESLEKİ VE TEKNİK AÇIDAN MÜKEMMELLİK
· TOPLUM ÇIKARI VE SOSYAL SORUMLULUKSTRATEJİLERİMİZ

· ÜYELERİMİZİN UMB ÖZ GÖREVİNİ SAHİPLENMESİ
· İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
            · Üyelerle işbirliği
            · Birlik, Odalar ve Dernekler ve diğer meslek kuruluşları
            · IFAC
            · İlgili Bakanlıklar ve diğer kurumlar
            · Diğer örgüt ve dernekler

· KAYNAK YARATMA
            · Etkinliklerden gelir
            · Yayın gelirleri
            · Katılım payları
            · Aday ödentileri
            · Sponsor katkıları
            · Fon yaratma
            · Farklı kaynak araştırma

· UMB ÖZ GÖREVİNİ TÜM KURULUŞLARA AKTARMAÖRGÜTSEL ETİK VE AHLAK

· UMB ÖRGÜTSEL ETİK
            · Davranışlar
            · Değer yargıları
            · İlkeler

· UMB ÖRGÜTSEL AHLAK
            · Etik kavramların pratik uygulamasıYÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

· BİLGİLİ, BİRİKİMLİ, PLANLI, YENİLİĞE AÇIK
            · Düzenleyen değil Danışan
            · Dikte eden değil Kolaylaştıran
            · Yargılayan değil Yardımcı olan
            · Yönlendiren değil Destekleyen
            · Gizlilik yaratan değil Şeffaf Davranan
            · Kendisi için değil Bizim için çalışan

 

YÜRÜTME KURULUMUZ         
         
ADI SOYADI TEL NO FAKS NO CEP NO E-POSTA
OKTAY YEŞİLYURT 02163497173 02163475444 05322668957 oktayyesilyurt@gmail.com
ABDULLAH KINALI 02164490426   05322127768 abdullah_kinali@ismmmo.org.tr
METİN GÜREL 02165760916   05332546616 metingurell@gmail.com
BELMA SABUNCU 02165579150 02165579152 05324652217 belma.sabuncu@hotmail.com
DOĞAN YILDIRIM 02163388490 02163382282 05325624264 smmmdogan@gmail.com
NİHAN YEŞİLYURT 02163497173 02163475444 05336294080 n.yesilyurt@hotmail
ARMAĞAN ÜRETEN     05324755975 armagan.ureten@ismmmo.org.tr
HASAN TAHSİN KURT     05335675008 tahsinkurt@gmail.com
İLKER IŞIK     05335689822 ilkerisik@hotmail.com
ONUR YOKUŞ     05532687283 onur.yokus@gmail.com
SELÇUK BOZKURT     05418374030 selcukiktisat@hotmail.com
ÖZLEM AVCI 02122916978   05326572967 ozlem_avcu@ismmmo.org.tr
SERDAR MAŞA     05308744107 serdarmasa@hotmail.com
ZEYNEP ATEŞ     05444248603 zeynepates82@gmail.com
ALİYE KARAARSLAN     05337677851 mkaraarslan@yahoo.com