PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

YAŞASIN 1 MAYIS!

            

Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kesimler, neoliberal batı merkezli ekonomik politikalar nedeniyle giderek artan zorluklarla ve ekonomik mağduriyetlerle karşı karşıyadır.

Uygulanmakta olan ekonomik sistemin yükü emekçi halkın sırtındadır.Bu sistemle ülkemizin rahata kavuşması hayaldir. Çözüm üretim ekonomisi modelini uygulamaktadır.İşçi sınıfı ve emek kesimi için ekonomik kamburdan kurtulmak ancak üretim ekonomisi ile mümkündür.

 

Bu gerçeğin ışığında işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz.30/04/2024

 

 

                     Saygılarımızla

  TMB-TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

Oktay Yeşilyurt                         Belma Sabuncu