PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

23 NİSAN KUTLU OLSUN!

 

Değerli meslektaşlarımız,

23 Nisan 1920 de Milli Meclisimiz açılmış ve Cumhuriyetimiz fiilen kurulmuştur.23 Nisan Türk Milletinin emperyalist Batı’ya karşı Kuruluş ve Kurtuluş mücadelesinin doruk noktasıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluş ve kurtuluşa önderlik edenleri saygı ve minnetle anıyoruz.

 

Türk Milletine mensup meslek mensupları olarak emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve milli birliğimizi koruyacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız ve Cumhuriyet devrimlerini tamamlayacağız.Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine bağlı kalarak mesleğimize sahip çıkacağız.

 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

 

                     Saygılarımızla

                        T M B

  TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

           Yürütme Kurulu adına

Oktay  Yeşilyurt                  Belma Sabuncu