PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İLKELERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Büyük önderimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85.yılında saygıyla anıyoruz.

Emperyalizme karşı dimdik mücadele içinde ilkelerini yaşatacağımıza ve devrimlerini tamamlayacağımıza söz veriyoruz.10/11/2023

Saygılarımızla

T M B TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt     Belma Sabuncu

Başkan                  Sekreter