PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

CUMHURİYETİMİZİN 100.YILI KUTLU OLSUN!

 

 Emperyalizmi yenerek kazandığımız bağımsızlığımızın zirvesi olan Cumhuriyetimizin 100.yılını gururla ve coşkuyla selamlıyoruz. Hepimize kutlu olsun!

  Atatürk Cumhuriyeti en başta Anti-emperyalisttir, Tam Bağımsızlıkçıdır, Kamucudur, Halkçıdır, Çağdaştır ve bu esasların rehberliğinde  Milli’dir.

Cumhuriyet, tarihimizin çeşitli dönemlerinde dahili ve harici düşmanların saldırısına uğramış, tahriplere maruz kalmıştır ama asla yıkılamamıştır.  Halen emperyalistler ve onların işbirlikçileri ekonomik, siyasi, askeri  vasıtalarla saldırısına devam ediyorlar ama ülkemizi asla dize getiremeyecekler  ve Cumhuriyetimizi yok etmeye muvaffak  olamayacaklardır.

Türk Milleti cumhuriyetimizi sonsuza dek  yaşatacak, Atatürk devrimlerini tamamlayarak başı dik  üreten Türkiye hedefine ulaşacaktır.

   Bütün  meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

               Saygılarımızla

        TMB-TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

                               Yürütme Kurulu

     Başkan                                              Sekreter

Oktay Yeşilyurt                                   Belma Sabuncu