PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

Ekonomik anlamda ülkemizin iyi bir durumda olmadığını mesleğimiz gereği zaman zaman gözlemliyoruz. Ekonominin nabzını tutan bir meslek grubu olarak bizim de bazı şikayetlerimiz var.

 

Bu angaryaları eleştirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 05.10.2017 Perşembe günü saat 11:00'da İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın önünde muhasebe mesleğinin içinde bulunan angaryalara karşı basın açıklaması yapacağız.

 

KATILIN…. DESTEK OLUN..

 

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

                     (TMB)

 

Yürütme Kurulu adına

 

Oktay Yeşilyurt                Belma Sabuncu

Başkan                               Sekreter