PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

ALMAN MECLİSİNİN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR..TANIMIYORUZ.. Alman Federal Meclisi’nin, AHİM kararına rağm

 

ALMAN MECLİSİNİN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR..TANIMIYORUZ..

 

Alman Federal Meclisi’nin, AHİM kararına rağmen, yetkisi olmadan, hukuksuz bir şekilde aldığı kararı tanımıyoruz..

Hiçbir emperyalist ülke bizi “Soykırım” iddiaları ile suçlayamaz…Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için verdiğimiz mücadeleyi  bu tarz yöntemlerle  engelleyemez…

Alman Federal Meclisi aldığı bu karar ile Türk-Alman dostluğuna zarar vermektedir. Ekonomik ilişkiler zarar görecektir…

Bu kararın geri alınması için Türkiye Mali Müşavirler Birliği grubu  olarak meslektaşlarımızı Alman mallarını boykot etmeye çağırıyoruz…

 

 

      06.06.2016

                            Saygılarımızla

      TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLĞİ (T M B)

                            Yürütme Kurulu

Oktay Yeşilyurt                                             Belma Sabuncu

   Başkan                                                            Sekreter