PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

1 MAYIS KUTLU OLSUN!!!

 

                                   1 MAYIS KUTLU OLSUN.!!

 

İşçilerin,emekçilerin ve emekten yana olanların Birlik-Dayanışma ve Mücadele günü olan 1 Mayıs 2016’da emek cephesinin güncel görevi;emperyalizmin Türkiye’ye ve Türk Milletine yönelik saldırısını püskürtmek,AKP iktidarının sermaye sınıfı ile işbirliği halinde emekçilere yönelik saldırısını engellemektir.

 

Emperyalizm Türkiye’ye yönelik saldırısında bölücü terör örgütünü ve Fethullahçı terör örgütünü kullanmaktadır.

 

Bölücü terör örgütü, ırkçı bir politika izlemektedir.Emeğin en büyük düşmanlarından birisi ırkçılıktır.Bölücü terör örgütünün sendikal alandaki ve diğer kitle örgütlerindeki yandaşları,ırk temelinde böldüğü emekçilerin emperyalizme ve büyük sermayedarlara karşı mücadelesine büyük darbe indirmektedir.

 

Fethullahçı terör örgütü de emek kesimini inanç temelinde bölerek mücadeleyi zayıflatmaktadır.

 

Her iki terör örgütü, emperyalizmin çıkarları ve talimatları doğrultusunda Türkiye’de bir iç savaş çıkartma ve Türkiye’yi parçalama çabası içindedir.Bu hesap tutarsa bundan en büyük zararı emek kesimi görecektir.Bu yüzden günümüzde  emekçilerin çıkarlarını savunmak her iki terör örgütü ile mücadeleden geçmektedir.

 

Diğer taraftan, büyük sermaye ve AKP emekçilere yönelik yeni saldırılar peşindedir.

Kıdem tazminatı fonu,taşeron işçilik,özel istihdam büroları yoluyla işçi kiralama vb. tasarılarla emek kesimi hak kayıplarına uğratılmak istenmektedir.Emekçilerin bir parçası olarak Mali Müşavir meslektaşlarımızda siyasi iktidardan kaynaklanan ciddi sorunlarla karşı karşıyadır ve sorunlarımızı çözme konusunda isteksiz davranan AKP üzerimize yeni sorunlar ve sorumluluklar yükleme hesapları peşindedir.

 

1 Mayıs, bu saldırılara karşı başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin en geniş birliğinin sağlandığı gün olmalıdır.Ancak bu birlik,emekçilerin ve ülkenin çıkarlarını savunanlarla oluşturulabilir.Emperyalistlerin işbirlikçileriyle ve terör örgütlerinin  yandaşlarıyla birlik olmaz.

 

Tüm işçilerin, emekçilerin ve meslektaşlarımızın 1 Mayıs Birlik-Dayanışma ve Mücadele gününü kutluyor,meslektaşlarımızı GEBZE’de yapılacak kutlamalara katılmaya davet ediyoruz.

 

                           Saygılarımızla

        TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ (T M B)

                         Yürütme Kurulu

Oktay Yeşilyurt                                               Belma Sabuncu

    Başkan                                                              Sekreter