PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

19 MAYIS KUTLU OLSUN!

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye zorlu koşullarla karşı karşıyadır.19 Mayıs zorlu koşulları yenmenin ilk adımıdır. Ülkemizin en can alıcı sorunları Ekonomik kriz ve Emperyalizmin birliğimize ve dirliğimize yönelik silahlı tehditleridir.Ekonomik zorlukları aşmanın biricik koşulu Üretim Ekonomisini kurmak,vatanımızın bütünlüğü ve Milletimizin birliğini korumak için emperyalistler ile işbirlikçilerine karşı Vatan Savaşı cephesinde yer almaktır.

19 Mayısın 103.yılında büyük Türk Milleti bu görevleri yerine getirme iradesine sahip olduğunu bir kere daha ispatlayacaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.

Ne Mutlu Türk’üm diyene!

Saygılarımızla,

                           T M B

Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yürütme Kurulu

Oktay Yeşilyurt Belma    Sabuncu

Başkan                      Sekreter