PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

 NİCE BAYRAMLARA!

                                   

Tüm meslektaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar birlik ve dirlik içinde nice güzel bayramlar dileriz.

                             Saygılarımızla
                                 
                                   T M B
       TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ    
                  Yürütme Kurulu adına
Oktay Yeşilyurt                    Belma Sabuncu
  Başkan                                   Sekreter