PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 

                                ROTASI OLMAYAN GEMİ: TÜRMOB

 

 

 

 

TÜRMOB’un 22. olağan genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. TÜRMOB, uzun yıllardan beri kendilerine Çağdaş(!) diyen grup içerisinde hakimiyet kuran Rantçı bir zümrenin dayattığı yönetimlerin sevk ve idaresi altındadır. Bu Rantçı Despot  irade 26 yıllık süre içerisinde TÜRMOB’u etkisiz, edilgen ve teslimiyetçi  bir kuruma dönüştürmüştür. Bunlar sayesinde TÜRMOB yakıcı sorunların çözümü noktasında hiçbir merci tarafından ciddiye alınmamaktadır. TÜRMOB’u yönetenler başta Maliye Bakanlığı olmak üzere meslektaşın muhatabı olan tüm kurumların TEBLİGAT MEMURU olmuşlardır.Gelinen noktada TÜRMOB artık ROTASI OLMAYAN BİR GEMİ’dir.

 

RANTÇI DESPOT İRADE MESLEĞİ VE MESLEKTAŞI UMURSAMAMAKTADIR!

Bilindiği gibi TÜRMOB ve bazı büyük odalar ciddi mali kaynaklara sahiptir.Madden ve manen bu kaynakların üstünde oturmak bu rantçı zümrenin  temel meselesidir. Onlar için esas olan mesleğin ve meslektaşların çıkarlarını ve geleceğini savunmak değildir. Onlar üzerine oturdukları rant ve kariyer kaynaklarını muhafaza edebilmek adına göstermelik bir yöneticilik oyunu oynamakta, bu kaynaklar ellerinde gitmesin diye meslektaşın sorunlarına sahip çıkıyormuş görüntüsü vermektedir. Bu benmerkezci ve çıkarcı anlayışın bilinçli destekçileri de vardır. TÜRMOB’un,  taban’ın sesine kulak veren MÜZAKERECİ,MÜCADELECİ ,KARİYER HIRSINDAN UZAK VE RANTÇI OLMAYAN anlayışlar tarafından yönetilmesini istemeyen Ulusal ve Uluslar arası bu destekçiler Rantçı Despot bu zümreyle  işbirliği yapmaktadır. Bu çevreler uyumlu ve uysal yöneticiler istemektedir.

 

                                  GÖREV:GEMİYE ROTA TAYİN ETMEKTİR!

Değerli Meslektaşlar; durum tespiti önemlidir.Çünkü içinde yaşadığımız olumsuzlukların nedenini ortaya koymazsak  çözüme nasıl varacağımızı bilemeyiz.

Yani rotamızı tayin edemeyiz.Bu genel kurul TÜRMOB’un önüne aşağıdaki programı ve görevleri koymalıdır:

 

1-Acilen V.U.K.nun mükerrer 227.maddesi kaldırılmalı ve müşterek ve müteselsil sorumluluğa son verilmelidir.

 

2-Acilen tahsilat sorunu çözülmelidir. Bunun için yasa değişikliği sağlanarak ücretlerin ödenmesi garantiye alınmalıdır.

 

3-Avukatlık Kanunu’nda olduğu gibi 3568 sayılı yasa’ya hüküm koydurularak YARDIMLAŞMA SANDIĞI kurulmalıdır.

 

4-Yabancı denetim tekellerinin haksız rekabetini sonlandıracak hukuki ve idari tedbirlerin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

 

5-Sosyal tesisler ve huzur evleri açılmalıdır.

 

6-Bağımsız denetime müdahale edilerek haksız ve yanlı uygulamalara son verilmelidir.660 no’lu kararname kaldırtılmalı ve Bağımsız Denetçilik konusu TÜRMOB’un  yetkisine aktarılmalıdır.

 

7-Eğitimler verimlilik esas alınarak yeniden düzenlenmeli, sürekli ve parasız hale getirilmelidir.

 

8-Etik para ile satılamaz. Etik konusundaki mesleki karar kaldırılmalıdır.

 

9-3568 sayılı yasa tüm anti demokratik ve vesayetçi hükümlerden arındırılmalıdır.

 

10-TÜRMOB  yöneticilerin geçim kapısı olmaktan çıkarılmalı,yüksek huzur haklarına son verilmelidir.

 

11-Mali Tatili gerçek bir tatil’e dönüştürecek yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

 

12-KDV oranı %8’e düşürülmelidir.

 

13-Angarya niteliğindeki tüm uygulamalar sonlandırılmalıdır.

 

14-TÜRMOB’un ticarethane mantığı ile yönetilmesine son verilmelidir.

 

15-Meslektaşın ölüm ve hastalık hallerinin mücbir sebep kabul edilmesi için yasal değişikliler yaptırılmalıdır.

 

16-Kadın meslektaşlarımızın sorunları ile ilgili çözüm hedefli birimler ihdas edilmelidir.

 

17-Ücret akdi ile çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını çözecek ve onlara kurumlarımızca sahip çıkıldığını gösterecek tedbirler mutlaka alınmalıdır.

 

18-YMM’lere tanınan ayrıcalıklara son verilmeli, sadece YMM’lere düzenletilen bir çok rapor ve denetim  işi SMMM’lerce de gerçekleştirilebilmelidir.

 

19-YMM’lerin  beyanname gönderme yetkisine mutlaka son verilmelidir.

 

20-Beyanname imzalama zorunluluğunu ortadan kaldıran CİRO HADLERİ düzenlemesi sonlandırılarak  bütün beyannameler için imza zorunluluğu getirtilmelidir.

 

Bütün bunların yanı sıra TÜRMOB’da:Cumhuriyetimizin Kurucu Değerleri, Atatürk ilke ve devrimleri savunulmalı, Ülke meselelerine kayıtsız kalınmamalı,Ülkemizin ve Türk Milletininin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan anti emperyalist bir yönetim anlayışı hakim olmalıdır. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                            ATATÜRK’ÜN ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYESİ!

 

“Efendiler,bu vesile ile muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki,sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki,vicdanındaki asli cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin!”

                              (Nutuk,Kaynak Yayınları,s.451-452)

 

Değerli Delegeler, TÜRMOB’un rotasını belirlerken Atatürk’ün tavsiyesine uyalım  ve bu tavsiye doğrultusunda yukarıdaki görevleri yerine getirebilecek yönetim anlayışına oy verelim.

 

                                                Saygılarımızla

                     TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ GRUBU

                                                     (İstanbul)

                      Oktay Yeşilyurt                          Belma Sabuncu

                       Abdullah Kınalı                         Metin Güler

                       Nihal Yeşilyurt

                                                 

BASINDAN YAZI, YORUM VE HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

DUYURULAR

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 40782